Ogólnopolska manifestacja związków zawodowych pod hasłem: „Dość lekceważenia społeczeństwa” zgromadziła blisko 200 tysięcy osób. Nasza Komisja Zakładowa też tam była – dziękujemy wszystkim uczestnikom.

manifestacja
manifestacja
manifestacja
manifestacja
manifestacja