9 marca br. w ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej
członkowie Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”,
Rad Oddziałów, Regionalnych Sekcji Branżowych oraz
przedstawiciele organizacji zakładowych udadzą się do biur
poselskich…

Czytaj dalej…Tekst