Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczący wydzielenia z obecnej struktury CO-I oddziału w Gliwicach procedowany jest pospiesznie i z naruszeniem prawa oraz wszelkich zasad dialogu społecznego. Wniosek o opiniowanie rozporządzenia skierowany dnia 29.10.2015.r do strony społecznej narzuca termin przesłania opinii do dnia 2.11.2015 do godz. 10.00! Natomiast prośba o przedstawienie uwag do tego projektu, przesłana przez Ministerstwo Zdrowia pismem z dnia 20.10.2015.r, syg.: NSO.0212.10.2015.MP przesłane do uzgodnień międzyresortowych wyznacza termin przekazania uwag do dnia 30.10.2015.r do godz. 12.00! Niezgłoszenie uwag w w/w terminach Ministerstwo „pozwala sobie” potraktować jako akceptacja projektu.

Pracownikom CO-I nie jest znany powód tak gwałtownych działań przy procedowaniu przedmiotowego rozporządzenia. Nie znamy żadnych uzgodnień dotyczących obustronnych rozliczeń finansowych i własnościowych pomiędzy podmiotami mającymi ulec podziałowi. W ostatnim okresie Rada naukowa CO-I swoją uchwałą zaakceptowała zaciągnięcie kredytu w kwocie 50 mln zł. Nie jest określone w projekcie, który z podmiotów zostanie obciążony spłatą kredytu. W swoim wystąpieniu, po dymisji, dyrektor CO-I prof. Krzysztof Warzocha prezentuje opinię, że wydzielenie oddziału gliwickiego ma służyć tylko „ukryciu przekrętów”. Pracownicy naszego zakładu pracy mają prawo wiedzieć – jakich. Jakie są prawdziwe motywy działań Ministra ze śląska. Czy tak pospieszne działania mają służyć poprawie działania flagowych zakładów polskiej onkologii, czy przygotowaniu miękkiego lądowiska dla Pana Ministra po przegranych wyborach przez jego ugrupowanie polityczne.

Komisja Zakładowa nr 408 NSZZ Solidarność nie może zająć merytorycznego stanowiska w sprawie projektu wydzielenia z CO-I oddziału Gliwice z powodu braku kluczowych informacji finansowych i własnościowych wszystkich oddziałów CO-I, jak również braku czasu na ich analizę. Natomiast stanowczo protestuje wobec aroganckiej formy jego realizacji.