Zasiłek świąteczny dla członków NSZZ Solidarność jest wypłacany w pokoju związkowym w godzinach 11-13.

Zapraszamy!