Zasiłek świąteczny dla członków NSZZ Solidarność będzie wypłacany na Wawelskiej w piątek 18.12 w magazynie bielizny czystej w godzinach 10-13.

Zapraszamy!