Komisja Zakładowa nr 408 NSZZ „Solidarność” RM
składa wszystkim Pracownikom Centrum Onkologii-Instytutu
najlepsze życzenia z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech w Państwa domach zagości pokój, miłość i radość,
a w miejscu pracy pokój, szczerość i wzajemny szacunek. 

Niech Nowy Rok 2016 przyniesie dobrą zmianę
także w naszym zakładzie pracy,
niech stanie się dla wszystkich pracowników miejscem uczciwej pracy
i godziwej zapłaty.