Niniejszym informujemy, że organizacje związkowe działające przy CO-I pozostające w sporze zbiorowym z Pracodawcą, t.j.:

Komisja Zakładowa nr 408 NSZZ Solidarność RM,
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej oraz
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,

jako wyraz dobrej woli i nadziei na dobrą zmianę, zgodnie z uchwałami swoich Zarządów, odwołują z dniem 25.03.2016 pogotowie strajkowe na terenie Centrum Onkologii – Instytutu.

Z przyjemnością przyjęliśmy deklarację Pana Dyrektora dotyczącą współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi i liczymy na uczciwą współpracę w duchu dialogu społecznego.