Delegacja NSZZ „Solidarność” w trakcie spotkania Zespołu Trójstronnego przy Ministerstwie Zdrowia postanowiła pozostać w gmachu ministerstwa. Czekają na pilne spotkanie z premier Beatą Szydło.
Zdaniem związkowców akcja to wyraz protestu wobec ewidentnych zaniechań kierownictwa resortu zdrowia w kluczowych sprawach dla pracowników i pacjentów
„Mamy pełną świadomość że po ośmiu latach dewastacyjnej polityki kolejnych rządów PO-PSL nie nastąpi radykalna zmiana na lepsze. Nie formułujemy postulatów nie możliwych do realizacji- oczekujemy jedynie realizacji programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości oraz obietnic złożonych naszemu środowisku w expose pani premier” – napisali związkowcy w Oświadczeniu.

Postulaty NSZZ Solidarność, które wielokrotnie przedstawiane były na obradach Zespołu Trójstronnego to:

-podwyżki wynagrodzeń dla WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia,
-radykalne przyśpieszenie prac nad ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia,
-przygotowanie i uchwalenie ustawy o sieci szpitali,
-zwiększenie finansowania Państwowego Ratownictwa Medycznego
-utrzymanie dotychczasowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

„Nie możemy dłużej godzić się z sytuacją w której zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia ze względu na warunki płacowe dzieleni są na mocarzy i nędzarzy. Nikomu nie odmawiamy prawa do wysokich zarobków, ale zróżnicowanie wysokości płac nie może być patologią. Oczekujemy rozpoczęcia faktycznego rozwiązywania naszych problemów.
Zamiast pustych słów i gry na czas- realnych decyzji i konkretnych terminów ich realizacji” – postulują związkowcy.
Treść oświadczenia