W dniu 30.03.2017.r. Komisja Zakładowa nr 408 NSZZ Solidarność RM skierowała do Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu wniosek o udzielenie informacji dotyczących planowanej współpracy z WUM w zakresie dydaktyki, która miałaby być realizowana na Wawelskie.

Pismo KZ408 do Dyrektora CO-I w sprawie Wawelskiej