Stanowisko 1 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ Solidarnosc:
Stanowisko 1
Stanowisko 2
Uzasadnienie
Uzasadnienie cd