KOLEŻANKI I KOLEDZY ZWIĄZKOWCY
W DNIU 29.06.2018 ZOSTANIE PRZEPROWADZONA AKCJA PROTESTACYJNA ORGANIZOWANA PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE ZRZESZONE W POROZUMIENIU ZAWODÓW MEDYCZNYCH. ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE POSTULATY AKCJI ODNOSZĄ SIĘ DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA APELUJEMY O POPARCIE AKCJI. JEST ONA PROWADZONA W NASZYM WSPÓLNYM INTERESIE. PRZEKAZUJEMY WYRAZY POPARCIA I POZDROWIENIA NASZYM KOLEŻANKOM I KOLEGOM ZE ZWIĄZKU REGIONALNO – OŚRODKOWEGO KOŁA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO TECHNIKÓW MEDYCZNYCH RADIOTERAPII.
akcja_protestacyjna_zzpzm