Komisja Zakładowa nr 408 NSZZ Solidarność RM informuje, że przekształciła się w Komisję Wyborczą w celu przeprowadzenia wyborów na kadencję 2018-2022r.

W związku z powyższym od dnia 8.10.2018.r. odbędą się wybory w okręgach wyborczych. Lista okręgów wyborczych dostępna będzie od 1.10.2018.r. w pokoju związkowym.

Po zakończonych wyborach w okręgach wyborczych Komisja Wyborcza ogłosi listę Delegatów oraz poda z dwutygodniowym wyprzedzeniem termin Walnego Zebrania Wyborczego Delegatów, które wybierze członków Komisji Zakładowej oraz Przewodniczącego/Przewodniczącą Komisji.