Aby Święta Wielkiej Nocy
były źródłem duchowego wzbogacenia i umocnienia
dającego radość, pokój i nadzieję.
Wszelkiej pomyślności życzy

OZ NR.408 NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”