Żródło: http://solidarnosc.mazowsze.pl/?p=31651

Koleżanki i Koledzy
Po kilku tygodniach negocjacji w piątek uzgodniono i podpisano wspólne stanowisko w ramach Zespołu Trójstronnego.
Zakłada ono, że od 1 lipca przyszłego roku nastąpi dalszy wzrost wynagrodzeń poprzez podniesienie wskaźników-tabelę przesyłamy w załączeniu.
W ustawie zostanie wprowadzony zapis wzmacniający prawo do podwyżki pracowników nie wymienionych w tabeli.
Pracownicy administracji oraz obsługi gospodarczej i technicznej ze względu na przeszkody natury prawnej nie są ujęci wprost w tabeli wynagrodzeń. Jednak we wspólnym stanowisku zapisano rozwinięcie art. 5 ustawy. Zgodnie z nim pracodawcy mają być zobowiązani do zagwarantowania w porozumieniach lub zarządzeniach wzrostu wynagrodzeń tych pracowników adekwatnie do podwyższenia wynagrodzeń pracowników działalności podstawowej. Tym samym nie będzie możliwe pomijanie tej grupy w ustawowych podwyżkach, ani też ustalanie znacznie niższych wzrostów wynagrodzeń, niż dla pracowników działalności podstawowej. Rolą organizacji związkowych będzie pilnowanie, by tej zasady przestrzegano.
Aby wyeliminować nieuczciwe zachowania niektórych pracodawców w ustawie ma się pojawić zapis dotyczący zobowiązania podmiotu leczniczego do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej do której kwalifikuje się w związku z kwalifikacjami wymaganymi na stanowisku pracy.
Dokonano też ważnych i oczekiwanych zmian w tabeli, w części dotyczącej połączenia grup zawodowych-w tym zmiany dotyczącej pielęgniarek ze średnim wykształceniem i specjalizacją.
Szczegóły Porozumienia w załączonych plikach. Proszę o ewentualne uwagi poprzez kontakt z Biurem Sekretariatu tel. 22 314-80-81, adres: E-mail: sozmazowsze@wp.pl
Serdecznie pozdrawiam i polecam Waszej uwadze przesłane Stanowisko.

WAŻNE!
Pracownicy działalności podstawowej obecnie zatrudnieni na oddziałach przekształconych w covidowe, otrzymają dodatki. Będą one wypłacane jeszcze w tym roku.

Maria Ochman
Przewodnicząca
Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”