Zapomogi Świąteczne ’21

Na zebraniu Zarządu OZ nr.408 w dniu 30-11-2021 podjęto uchwałę o wypłacie zapomogi świątecznej dla członków naszej Organizacji Związkowej.

Wypłata odbywa się w pokoju związkowym,
w terminie 1.12.2021r-31.01.2022r
od poniedziałku do piątku (nie dotyczy dni ustawowo wolnych)
w godzinach 8-13.