XXI Ogólnopolską Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność”do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu 23-24 kwietnia 2022r.
Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” postanowiło pokryć ½ kosztów przejazdu Członków NSZZ „Solidarność” z Oddziałów na Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność” do Lichenia w dniu 24 kwietnia br.
Odpłatność dla Członków Związku wyjeżdżających z Warszawy wynosi 40 zł za osobę. Przedstawiciele Pocztu Sztandarowego nie ponoszą kosztów przejazdu.
Pozostali niezrzeszeni uczestnicy pokrywają koszty przejazdu w wysokości 80 zł. Pozostałe koszty pokrywa Region Mazowsze z kosztów promocji.
Podstawą opłacenia faktury będą podpisane listy obecności uczestników Pielgrzymki.

Zapisy na Pielgrzymkę odbywają się w Sekretariacie ZRM
tel. 22 314 80 13
do 13 kwietnia 2022 roku

Plakat