Dlaczego warto należeć do związku zawodowego NSZZ „S”?

  • Pracownik nie będący członkiem związku, nie jest ostrzegany przed wypowiedzeniem mu umowy o pracę.

  • Pracodawca, który chce rozwiązać z Tobą umowę o pracę, musi poprosić związek zawodowy o konsultację na minimum 5 dni, przed podjęciem decyzji, w tej sprawie.

  • Związek w Twoim imieniu negocjuje lepsze warunki pracy i płacy.

  • Jeśli w Twoim miejscu pracy naruszane są przepisy BHP, to z inicjatywy związku zawodowego, w tym zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

  • Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz wpływ na podział środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dzięki temu, że będziesz pracownikiem zrzeszonym w związek zawodowy NSZZ „Solidarność”, staniesz się świadomym pracobiorcą, który dba o pracownicze interesy.

Jak przystąpić do związku ?

  • Jeśli w Twoim miejscu pracy działa już związek zawodowy NSZZ „S” wytarczy, byś złożył wypełnioną deklarację członkowską

  • Jeśli w Twoim miejscu pracy nie ma zarejestrowanego NSZZ „S” możesz go założyć wraz z innymi pracownikami.

Parę kroków, jak założyć związek zawodowy:

  • porozmawiaj z zaufanymi pracownikami w Twoim miejscu pracy i zaproponuj założenie związku zawodowego NSZZ „S”, może myślą tak, jak Ty. Potrzebujesz minimum 10 osób- zgodnie z Art 25’1 Ustawy o związkach zawodowych

  • jeśli podjęliście decyzję o założeniu związku, skontaktuj się z naszym organizatorem związkowym z Działu Rozwoju Związku Regionu Mazowsze, który udzieli Ci niezbędnych informacji odnośnie założenia po rejestrację związku zawodowego. Musi to być osoba, która zna prawo związkowe, wie jak przeprowadzić zebranie wyborcze i prowadzić dialog z pracodawcą w sprawach pracowniczych.

  • Zorganizujcie zebranie związkowe, najlepiej poza miejscem pracy i wybierzcie Tymczasową Komisję zakładową, która przez najbliższe 6 miesięcy będzie Was reprezentować i rozmawiać w Waszym imieniu z pracodawcą.

 

Związek zawodowy, który chce działać z sukcesami i być silny musi stale dążyć do organizowania nowych członków Związku. Jest to najbardziej skuteczny sposób na budowanie wpływowej organizacji związkowej.

Źródło