Opinia KZ408 w sprawie: Likwidacja stanowiska pracy ,,Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej”

Pracodawca nie przedstawił żadnej symulacji kosztów proponowanej zmiany w stosunku do stanu obecnego. Jeżeli wprowadzenie proponowanej zmiany skutkować będzie oszczędnościami dla naszego zakładu pracy, zakładowe organizacje związkowe pozytywnie zaopiniują proponowaną zmianę. Prosimy o pilne przekazanie nam wyżej wymienionej symulacji ekonomicznej.