Informujemy, że 1 września 2022r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku wydał postanowienie o dokonaniu wpisu zmian w Statucie NSZZ „Solidarność”. Tym samym zmiany dokonane podczas XXX KZD w Zakopanem stały się obowiązujące. W załączeniu jednolity tekst Statutu, poniżej link do niego na stronie internetowej Związku.

Żródło…