Spotkanie Sekretariatu Służby Zdrowia

W dniu 13 września w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli służby zdrowia z Wiceministrem Piotrem Bromberem oraz Prezesem NFZ Piotrem Nowakiem.

Obrady niemalże w całości dotyczyły realizacji Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych.

Zaproszeni Goście starali się wyjaśnić wątpliwości związane zwłaszcza że sposobem przekazania środków finansowych z NFZ do szpitali i przychodni.

W latach poprzednich pieniądze przekazywane były pracodawcom „na pesel” pracownika, obecnie, na wniosek pracodawców włączono kwoty podwyżki w wycenę świadczeń.

Pomimo szeregu obaw świadczeniodawcy podpisali aneksy i podwyżki są wypłacane. Ponadto do 215 szpitali skierowany zostanie dodatkowy strumień pieniędzy na czas 9 m-cy.

Przypominamy, że Ustawa o sposobie ustalania najniższego zasadniczego wynagrodzenia obowiązuje od 2017 roku a jej kolejne nowelizacje miały na celu rozszerzenie zakresu podmiotowego (m.in. o personel okołomedyczny), a także zwiększenie wskaźników wynagrodzeń w stosunku do średniej krajowej.
W tym roku podwyżki wynosiły od 600 zł do 1800 zł. Ustawa ma charakter nieprzemijający i co roku wskaźniki będą odnosiły się do wzrosty średniej krajowej.

Maria Ochman

 Źródło