Zapomoga świąteczna

Na zebraniu Zarządu OZ nr.408 podjęto uchwałę o wypłacie zapomogi świątecznej dla członków naszej Organizacji Związkowej.
Wypłata odbywać się będzie w pokoju związkowym,
w terminie 12.12.2022r – 31.01.2023r, od poniedziałku do piątku (nie dotyczy dni ustawowo wolnych) w godzinach 8-12.