Zmiany w Kodeksie Pracy

Posłowie opowiedzieli się za wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy. Według przyjętych przepisów praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Za uchwaleniem nowelizacji ustawy głosowało 430 posłów, przeciw było 12, nikt się nie wstrzymał.
Sejm przyjął też przepisy, zgodnie z którymi pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników.