13 grudnia br. mazowiecka „Solidarność” uczciła 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Delegacja Regionu Mazowsze złożyła kwiaty przed budynkiem przy ul. Mokotowskiej 16/20, gdzie mieściła się siedziba NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze od 1981 roku do wprowadzenia stanu wojennego – 13 grudnia 1981 roku. Później związkowcy udali się pod bramę aresztu śledczego na Białołęce, gdzie po 13 grudnia 1981 roku przytrzymywano 679 osób. Delegacja złożyła również kwiaty przed tablicą upamiętniająca kobiety z ugrupowań niepodległościowych, które były internowane i więzione przez władzę PRL w areszcie śledczym Warszawa-Grochów (Olsztynka Grochowska) po wprowadzeniu stanu wojennego. W uroczystości uczestniczyli: Ewa Tomaszewska – działaczka związkowa, internowana pod[1]czas stanu wojennego, parlamentarzystka, deputowana do Parlamentu UE; Grzegorz Iwanicki – Sekretarz ZRM oraz Jacek Knap – współzałożyciel struktur Komisji Krajowej i Regionu Mazowsze, internowany podczas stanu wojennego.

Oficjalnie uroczystości 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego odbyły się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie. Udział w nich wzięli przedstawiciele „Solidarności” na czele z przewodniczącym Piotrem Dudą. Organizatorami obchodów są: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Instytut Pamięci Narodowej i Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

O godzinie 11.00 biskup polowy WP Wiesław Lechowicz odprawił Mszę Świętą w intencji ofiar stanu wojennego, więzionych i pokrzywdzonych w latach 1981–1989.

Następnie o godzinie 12.00 nastąpiło złożenie kwiatów przed Murem pamięci „Zginęli za wolną Polskę 1981–1989” na dziedzińcu Muzeum.

Uroczyste obchody zostały połączone z wręczeniem Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej. List do zebranych skierował Prezydent RP Andrzej Duda. „Tradycyjnie już gromadzą się Państwo w szczególnym, historycznym miejscu, które pozostaje niemym świadkiem wydarzeń grudnia’81. Łączę się z Państwem, składając hołd pamięci ofiar reżimu komunistycznego, który wydał wojnę naszemu narodowi, chcąc stłumić pokojową rewolucję „Solidarności” i dążenie Polaków do wolności. Pochylam głowę ze czcią dla wspaniałego pokolenia Sierpnia’80, któremu my, współcześni, w większości należący do młodszych generacji, zawdzięczamy obecną wolną Polskę. Wyrażam najwyższe uznanie naszym bohaterom, którzy z odwagą i determinacją kontynuowali zmagania w podziemiu przez kolejną dekadę. To dzięki ich niezłomności i poświęceniu żyjemy dziś we własnym suwerennym i demokratycznym państwie” – napisał Prezydent.

„Mocno wierzę, że – solidarni wobec siebie nawzajem – pokonamy przeciwności i osiągniemy trwały pokój, bezpieczeństwo i suwerenność. Niech pamięć o bohaterach ruchu „Solidarności” będzie w tym dla nas inspiracją i zobowiązaniem” – zakończył Prezydent.

Wśród odznaczonych osób nie zabrakło przedstawicieli mazowieckiej „Solidarnosc”. Krzyż Wolności i Solidarności otrzymali: Wojciech Józefowicz (założyciel NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Instalacji Sanitarnych Budownictwa w Warszawie, później należał do redakcji „Trybuny Wolności” i był zaangażowany w kolportaż niezależnych wydawnictw) oraz śp. Zygmunt Maria Trzaska-Durski (założyciel i wieloletni przewodniczący NSZZ „Solidarność” na Politechnice Warszawskiej).

***

Stan wojenny w Polsce został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całego kraju niezgodnie z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku i ostatecznie zniesiony 22 lipca 1983 roku. W trakcie stanu wojennego śmierć poniosło wielu opozycjonistów, a tysiące działaczy związanych z Solidarnością zostało internowanych lub zostało zmuszonych do wyjazdu z kraju.

żródło