W DNIU 29.06.2011 ROKU O GODZINIE 15:00 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WYBORCZE DELEGATÓW ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ NR 408 NSZZ SOLIDARNOŚĆ RM W CO-I.

ZEBRANIE ZWOŁANE JEST W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM DWÓCH WNIOSKÓW O ODWOŁANIE Z FUNKCJI CZŁONKÓW KOMISJI ZAKŁADOWEJ ORAZ W CELU UZUPEŁNIENIA SKŁADU KOMISJI REWIZYJNEJ.

MIEJSCE ZEBRANIA SALA KONFERENCYJNA W BUDYNKU KEI WEJŚCIE „C” NAD APTEKĄ.