Poniżej zamieszczamy artykuł dotyczący Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie zamieszczony Kurierze Mazowsze – biuletynie informacyjnym Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność – nr 24 z 17.06.2011.

A miało być tak pięknie…

Link do pełnego numeru…