KOMUNIKAT

Informujemy, że wypłata dofinansowania do wypoczynku członków dzieci naszej organizacji związkowej odbędzie się w dniach:
URSYNÓW:
-28.06.2011-29.06.2011 w godzinach
11.00-14.00 w pokoju związkowym (budynek KEI)
WAWELSKA:
-30.06.2011 w godzinach 11.00-14.00