INFORMUJEMY, ŻE W WYNIKU WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW NA KADENCJĘ 2010-2014, ODWOŁANO Z FUNKCJI CZŁONKÓW KOMISJI ZAKŁADOWEJ : PANIĄ ELŻBIETĘ MAZURKIEWICZ I PANIĄ DANUTĘ RDZANEK.

W WYNIKU WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH NA CZŁONKÓW KOMISJI ZAKŁADOWEJ NASZEJ ORGANIZACJI ZOSTALI WYBRANI: PANI RENATA SKOCZEŃ-KOZACZKOW ORAZ PAN KRZYSZTOF STAŃCZYK.

W WYNIKU WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO KOMISJI ZAKŁADOWEJ NA FUNKCJĘ CZŁONKA KOMISJI REWIZYJNEJ WYBRANA ZOSTAŁA PANI ELŻBIETA PRZYBYSZ, KTÓRA ZOSTAŁA JEJ PRZEWODNICZĄCĄ.

PONADTO INFORMUJEMY, ŻE W TRAKCIE ZEBRANIA DELEGATÓW,
PAN KRZYSZTOF STAŃCZYK ZŁOŻYŁ REZYGNACJĘ Z FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ .

W DNIU 06.07.2011 REZYGNACJĘ Z FUNKCJI SKARBNIKA KOMISJI ZAKŁADOWEJ ZŁOŻYŁ PAN ZBIGNIEW WIĘCH.

PONIŻEJ PODAJEMY AKTUALNY SKŁAD KOMISJI ZAKŁADOWEJ I KOMISJI REWIZYJNEJ NA KADENCJĘ 2010- 2014.

KOMISJA ZAKŁADOWA:

1.WOJCIECH BARANEK- PRZEWODNICZĄCY
2.MONIKA CHODOWSKA – SEKRETARZ
3.REGINA KARCZMARZYK
4.MAŁGORZATA KASKO
5.BARBARA KOZACZKIEWICZ
6.WOJCIECH MICHALSKI
7.KRZYSZTOF OTRĘBOWSKI
8.RENATA SKOCZEŃ- KOZACZKOW
9.KRZYSZTOF STAŃCZYK
10.ZBIGNIEW WIĘCH
11.BOGDAN ZAWADZKI

KOMISJA REWIZYJNA:

1.ELŻBIETA PRZYBYSZ – PRZEWODNICZĄCA
2.BOŻENA JANOWSKA
3.JERZY KONWIAK