W dniu 12.07 odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli Pracodawcy z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych dotyczące funkcjonowania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). W trakcie zebrania strona związkowa przekazała obszerne uwagi dotyczące tego tematu. Uzyskaliśmy też szereg odpowiedzi koniecznych do dokonania oceny funkcjonowania Układu. Ustalono, że finalna ocena ZUZP sporządzona przez stronę związkową zostanie dołączona do protokołu ze spotkania w formie załącznika. Oba wspomniane wyżej dokumenty, po podpisaniu, zostaną zamieszczone na związkowej tablicy informacyjnej, a także na naszej stronie internetowej.