We wtorek 4 października o godz. 15.45 rozpoczęło się spotkanie organizacji związkowych z pracownikami Centrum Onkologii-Instytutu. Spotkanie przygotowały cztery organizacje związkowe: NSZZ Solidarność RM, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Związek Zawodowy Pracowników Centrum Onkologii i Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej. Zebranie poprowadził Przewodniczący NSZZ Solidarność Wojciech Baranek.

Na wstępie swojego wystąpienia Przewodniczący poinformował, że organizacje związkowe złożyły do Dyrektora pismo zawierające postulaty płacowe, formalnie rozpoczynając w ten sposób procedurę wejście w spór zbiorowy. Następnie, omawiając proces dojścia do rozpoczęcia sporu zbiorowego, opisał czteroletnią historię negocjacji dotyczących regulacji płacowych. Uzasadniając przedstawione w piśmie do Dyrektora postulaty przedstawił aktualny (po ostatniej regulacji przeprowadzonej przez Dyrektora Reinfussa), rozkład wynagrodzeń pracowników, z podziałem na grupy zawodowe.

Prezentacja została przygotowana na podstawie danych przekazanych organizacjom związkowym przez stronę pracodawcy podczas ostatnich negocjacji. Niestety nie obejmowała ona wynagrodzeń kadry zarządzającej, ponieważ strona pracodawcy, mimo wielokrotnych wystąpień w tym zakresie organizacji związkowych, nie przekazała odpowiednich danych.

W komentarzu Wojciech Baranek stwierdził, że zilustrowane różnice wynagrodzeń w grupach zawodowych sięgające kilku tysięcy złotych są „szokujące” i nie do zaakceptowania przez organizacje związkowe.

Na koniec Przewodniczący przedstawił tabelę ilustrującą rozdysponowanie „premii Dyrektora związane z 3% wartością kontraktu” w roku 2010. Dowiedzieliśmy się z niej, że w czasie, kiedy Dyrektor Finansowy apelował o daleko idące oszczędności ze względu na tragiczne zadłużenie naszego zakładu, rozdysponowano kwotę ponad 2 mln. złotych w grupie 230 pracowników. Dla przykładu 4 profesorów otrzymało 188,5 tyś. zł (średnio ponad 46 tyś. zł. na osobę), 22 adiunktów 630 tyś. zł. (średnio ponad 28,5 tys. zł. na osobę), 16 lekarzy 378 tys. zł (średnio ponad 23,5 tyś. zł. na osobę). Tę tabelę Przewodniczący pozostawił bez komentarza.

Przypomnijmy, że na ostatnią regulację Pracodawca przeznaczył kwotę 2 mln. zł. Objęła ona grupę około 600 pracowników, a jednostkowy wzrost wynagrodzenia nie mógł przekroczyć 200 zł.

Po zakończeniu wystąpienia Przewodniczącego Wojciecha Baranka był czas na pytania i dyskusję. Poruszono między innymi

Pan Jacek Rusinowski (przedstawiciel pracodawcy w negocjacjach, który przybył na zebranie jako pracownik) skomentował tabelę dotyczącą rozdysponowania premii Dyrektora. Stwierdził, że kwota 2 mln zł. to mniej niż 2% funduszu wynagrodzeń, a pieniądze te są środkiem motywacyjnym dla osób przyczyniających się w największym stopniu do wypracowania zysku zakładu, zatem takie działanie jest jak najbardziej uzasadnione. Ten komentarz wywołał oburzenie sali.

Zebranie zakończyło się ok. godz. 17.

Prezentacja PDF