Informacja z posiedzenia Rady Naukowej z dnia 26.10.2011r.

I. Posiedzenie otworzył prof. J. Siedlecki, który po zaprezentowaniu porządku dziennego oddał głos obecnemu na posiedzeniu RN panu ministrowi Andrzejowi Włodarczykowi.
II.
1.Minister A. Włodarczyk jako przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia poinformował o wygranym konkursie na stanowisko dyrektora Centrum-Instytut Onkologii w Warszawie przez prof. Krzysztofa Warzochę.
2. Omówił „niezwykle trudną sytuacje COI”, nie wykluczył, że mogło mieć miejsce wprowadzanie w błąd Ministerstwa o stanie finansowym instytucji, stąd zadłużenie COI sięga kilkuset milionów złotych ok. 370mln zł.
3. Poinformował, że właśnie zakończony audyt „jest przerażający”.A jego wnioskami powinny zająć się „odpowiednie instytucje za niegospodarność i ewidentne łamanie prawa”. Są czynione pewne próby aby pomóc firmie lecz na oddłużenie nie ma co liczyć.
4.Nie są wykonywane zakontraktowane procedury i z tego powodu są znaczące straty.

Dług CO-I rośnie o 3000 zł/godz.

Więcej… PDF