W dniu 10.11.2011 strony sporu zbiorowego podpisały Protokół Rozbieżności kończący etap rokowań. Jednocześnie strona związkowa wystąpiła do Pracodawcy z propozycją uzgodnienia osoby kandydata na mediatora społecznego. Obszerniejszy komunikat w tej sprawie ukarze się w najbliższy poniedziałek.