Informujemy Członków Zakładowej Organizacji Związkowej „Solidarność” w CO-I, że dofinansowanie świąteczne w formie zapomogi będzie wypłacane w dniach: 9, 14, 16 grudnia w godz.: 10-12 w pokoju związkowym (Ursynów, budynek KEI, 1p) oraz w dniu 15 grudnia w godz. 10-12
w budynku CO-I na Wawelskiej.