Informujemy pracowników Centrum Onkologii-Instytutu, że w dniu 31.01.2012.r. odbyło się spotkanie nowo-mianowanego Dyrektora, prof. Krzysztofa Warzochy z przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych. Na spotkaniu obecny był wice minister zdrowia Andrzej Włodarczyk.
Na spotkaniu Dyrekcja przedstawiła krótką ocenę kondycji naszego Zakładu Pracy oraz ogólną wizję jego naprawy, która obejmowała między innymi zamrożenie wynagrodzeń, stworzenie systemu motywacyjnego, lepsze wykorzystanie bloku operacyjnego, usprawnienie procesu diagnostycznego itp. Dyrektor zapowiedział również zamiar wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy jako przestarzałego i nieprzystającego do aktualnych warunków. Zadeklarował jednocześnie chęć współpracy z przedstawicielami załogi w procesie naprawczym.
Przedstawiciele organizacji związkowych komentując zapowiedź zamrożenia wynagrodzeń oraz wypowiedzenia układu zbiorowego pracy poinformowali Dyrektora o toczącym się na etapie mediacji sporze zbiorowym dotyczącym właśnie regulacji wynagrodzeń. Komentując pomysł wypowiedzenia ZUZP zaapelowali o rozwagę i podjęcie prac nad renegocjacją tego dokumentu w koniecznych punktach.
Ku naszemu zaskoczeniu bezpośrednio po zakończeniu spotkania przekazano zarządom organizacji związkowych pisemne wypowiedzenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, datowanego 30.01.2012.r.
Po 4 latach oczekiwania na regulację wynagrodzeń – praktycznego kredytowania przez pracowników CO-I spłaty zadłużenia naszego zakładu pracy – przy stale pogarszającej się sytuacji ekonomicznej ich rodzin, spotykamy się z wyżej wspomnianą zapowiedzią zamrożenia wynagrodzeń (co jak wszyscy pamiętamy jest powtarzającym się refrenem nowych Dyrektorów), utratą uprawnień wynikających z ZUZP oraz możliwą restrukturyzacją zatrudnienia. Dodajmy, że dług CO-I w w czasie kadencji ostatniego Dyrektora zmniejszył się o ponad 50 mln. (od 186 mln do 130 mln zł.