Po usunięciu w dniu 22 lutego przez Dyrekcję CO-I banerów i flag w Centrum Onkologii – Instytucie przy ul. Wawelskiej, wczoraj (14.02) w godzinach rannych obiekt został ponownie oflagowany.
Oflagowanie na Wawelskiej