OGŁOSZENIE

w sprawie dofinansowania wypoczynku letniego dzieci z roczników 1996-2006 członków naszej organizacji związkowej.
Komisja Zakładowa przyjęła na rok 2012 następujące progi i kwoty dofinansowania:

  • do kwoty 1.100 zł dochodu netto przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym:
    dofinansowanie w kwocie: 300 zł.
  • od kwoty 1.100 zł dochodu netto przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym:
    dofinansowanie w kwocie: 100 zł.

Druki zgłoszeniowe można pobrać ze strony z zakładki DRUKI (tutaj) lub odebrać osobiście na Ursynowie: Wojciech Baranek-pokój związkowy (bud. KEI 1 p.)
na ul. Wawelskiej: Barbara Kozakiewicz (Zakład Radioterapii) i Renata Skoczeń – Kozaczkow (Oddział Chirurgii).
Wypełnione druki należy składać do dnia: 25.06.2012 r. do wyżej wymienionych osób.

Planowany termin wypłaty: 26 i 28.06.12 od godziny 9 do 13 na Ursynowie pokój związkowy oraz 29.06.12 Wawelska od godziny 10 do 13