Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Pani Maria Ochman, wystąpiła z wnioskiem o zwołanie Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia w sprawie aktualnej sytuacji w CO-I.

Pismo Pani Marii Ochman [PDF]