Niniejszym informujemy pracowników Centrum Onkologii, że pismem z dnia 21.09.2012 r pięć organizacji związkowych:

  1. Związek Zawodowy Pracowników Centrum Onkologii
  2. Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy CO-I
  3. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii Intensywnej
    Terapii
  4. Oddział terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Fizyków Medycznych
  5. Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Radioterapii

wypowiedziało upoważnienie dla wspólnie wybranego reprezentanta związków zawodowych na forum Rady Naukowej. Jednocześnie organizacje te zobowiązały się do przedstawienia projektu nowych zasad wyboru wspólnego reprezentanta, czego pomimo upływu dwóch miesięcy nie uczyniły.

Na skutek tego w dniu 20.11.2012 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej bez naszego przedstawiciela Pani dr Barbary Kozakiewicz. Powyższe działania pięciu organizacji związkowych pozostawiamy do oceny pracowników naszego zakładu pracy.

W załączeniu kopie oficjalnych pism.

INFORMACJA
WYPOWIEDZENIE 5 ZWIĄZKÓW