w sprawie pogarszających się warunków życia mieszkańców Warszawy.
Czytaj dokument PDF