OGŁOSZENIE

INFORMUJEMY CZŁONKÓW NASZEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ, ŻE W DNIACH 21.05-5.06.13R PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ NA TERENIE NASZEGO ZAKŁADU PRACY REFERENDA SONDAŻOWE. W REFERENDUM W KTÓRYM BIORĄ UDZIAŁ WSZYSCY CZŁONKOWIE NSZZ SOLIDARNOŚĆ JEST ZORGANIZOWANE DECYZJĄ KOMISJI KRAJOWEJ ZWIĄZKU. DOTYCZYĆ BĘDZIE DZIAŁAŃ ZWIĄZKU PRZECIWKO PLANOWANYM PRZEZ STRONĘ RZĄDOWĄ NIEKORZYSTNYM DLA PRACOWNIKÓW ZMIANOM W PRAWIE PRACY.

REFERENDUM ZAKŁADOWE DOTYCZYĆ BĘDZIE SYTUACJI PŁACOWEJ W NASZYM ZAKŁADZIE PRACY.
W REFERENDUM MOŻNA UCZESTNICZYĆ ODDAJĄC SWÓJ GŁOS DO URNY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W POKOJU ZWIĄZKOWYM W OBIEKCIE NA UL.ROENTGENA 5 ORAZ DO URNY WYSTAWIONEJ W HOLU GŁOWNYM OBIEKTU PRZY UL .WAWESKIEJ 15. PLANOWANY JEST TAKŻE REFERENDUM Z URNĄ BEZPOŚREDNIO NA STANOWISKACH PRACY NA KTÓRYCH JEST TO MOŻLIWE.
PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM CZŁONKOM, ŻE ZGODNIE Z § 15 PKT. 4 STATUTU ZWIĄZKU CZŁONKOWIE ZWIĄZKU MAJĄ OBOWIĄZEK „ SOLIDARNIE UCZESTNICZYĆ W AKCJACH PODEJMOWANYCH PRZEZ ZWIĄZEK ….”
KONKRETNE GODZINY WYSTAWIENIA URNY NA UL.WAWELSKIEJ PODANE BĘDĄ W OSOBNYM KOMUNIKACIE.