Do członków NSZZ „Solidarność”
w Centrum Onkologii-Instytucie

Koleżanki i Koledzy związkowcy!
W związku z impasem w trwającym sporze zbiorowym, dotyczącym w szczególności regulacji wynagrodzeń w naszym zakładzie pracy oraz zgłoszeniem przez stronę Pracodawcy niekorzystnej propozycji zmiany Regulaminu wynagradzania, Komisja Zakładowa naszego związku zawodowego postanowiła przeprowadzić wśród członków związku referendum sondażowe.

Ma ono na celu zapoznanie się ze zdaniem członków związku na temat sposobu przeciwstawienia się wspomnianej zmianie Regulaminu wynagradzania, która skutkowałaby m.in. redukcją wynagrodzeń bez mała połowie pracowników naszego zakładu pracy.

Spór zbiorowy trwający od października 2011 roku, będący obecnie na etapie mediacji prowadzony był w merytorycznej, spokojnej i zmierzającej do zawarcia porozumienia atmosferze. Po sześciu latach oczekiwania na konieczną regulację wynagrodzeń i prawie dwóch latach negocjacji w sporze zbiorowym propozycję zgłoszoną przez Pracodawcę odbieramy jako prowokacyjną.

Biorąc pod uwagę założenia propozycji Pracodawcy, oceniamy, że zawarcie satysfakcjonującego pracowników porozumienia płacowego bez przeprowadzenia zgodnej z prawem akcji protestacyjnej w postaci dwugodzinnego strajku ostrzegawczego jest niemożliwe.

Zapraszamy do udziału w referendum!