Zakładowe organizacje związkowe działające w naszym zakładzie pracy nie wyraziły zgody na zmianę Regulaminu Wynagradzania przedstawioną przez Pracodawcę w dniach 6-7 maja. Stanowisko zakładowych organizacji związkowych zostało przekazane do wiadomości Przewodniczącego Rady Naukowej CO-I, Pracodawcy oraz Ministra Zdrowia.

Stanowisko organizacji związkowych (PDF)