Zakładowe organizacje związkowe działające w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie przekazały stronie Pracodawcy wspólnie uzgodnioną propozycję podziału wyniku finansowego za rok 2012.

Propozycja podziału wyniku finansowego (PDF)