Sześć organizacji związkowych CO-I wspólnie poparło prowadzony od 4.10.2011 przez NSZZ „Solidarność”, OZZ Pielegniarek i Położnych oraz MZZ Techników Analityki Medycznej spór zbiorowy, dotyczący regulacji wynagrodzeń. W załączeniu kopia stanowiska:
Stanowisko OZ (PDF)