ulotka 1
ulotka 2
kkk

Koleżanki i Koledzy, poniżej prezentujemy zestaw dokumentów zawierających informacje na temat ogólnopolskich dni protestu w Warszawie organizowanych przez trzy centrale związków zawodowych. Prosimy o zapoznanie się z listami szefa naszego związku kol. Piotra Dudy oraz uchwałą Zarządu Regionu Mazowsze zobowiązujących członków NSZZ „Solidarność” do uczestnictwa w protestach. Wersja papierowa wydania specjalnego Tygodnika Solidarność (prezentowanego w załącznikach) jest dostępna w pokoju związkowych dla wszystkich pracowników naszego zakładu pracy. Prosimy o przekazanie tej informacji koleżankom i kolegom na waszych stanowiskach pracy. Zarząd naszej organizacji związkowej zwraca się z prośbą do członków związku o pomoc w kolportażu ww tygodnika na terenie zakładu pracy.

Prosimy także o zapoznanie się z harmonogramem ogólnopolskich dni protestu i kontakt z zarządem naszej organizacji w sprawie zgłoszenia swojego uczestnictwa w proteście i ew. oddelegowań koniecznych na poszczególne dni.

Poniżej cytat z listu Przewodniczącego Komisji Krajowej, Piotra Dudy:

„W tym kontekście nasz protest przewidziany na 11-14 września br. staje się walką nie tylko o prawa pracownicze, ale o prawo do legalnej działalności związków zawodowych w Polsce. Musimy wykazać pełną mobilizację i wszyscy podjąć działania w ich obronie.
Nie wyobrażam sobie, żeby 14 września br. zabrakło w Warszawie kogokolwiek z nas.”

List Przewodniczącego Piotra Dudy
Wystąpienie Przewodniczącego Związku i Przewodniczącego Regionu Mazowsze
Harmonogram dni protestu w Warszawie
Uchwała nr 35/13 Zarządu Regionu Mazowsze
Numer specjalny Tygodnika Mazowsze