Author Archives: wojtek

W poniedziałek 6.02 biuro nieczynne

Z powodu szkolenia w poniedziałek 6.02 biuro (pokój związkowy) będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiany w Kodeksie Pracy…

Część zmian w Kodeksie pracy budzi poważne zastrzeżenia związku 24 stycznia 2023 N. F. Aktualności, Slider 0 Projekt nowelizacji Kodeksu pracy uwzględniający pracę zdalną przeszedł już przez Sejm i Senat. 13 stycznia posłowie odrzucili poprawki Senatu. Nowela wejdzie w życie po podpisaniu jej przez prezydenta. Nowe przepisy stanowią połączenie dotychczasowych regulacji w sprawie telepracy i […]

Nowy-stary Regulamin Wynagrodzeń – rozwiązanie tymczasowe

W dniu 17 stycznia 2023 Wspólna Reprezentacja Związków Reprezentatywnych podpisała (większością 3/1 głosów) porozumienie w sprawie wprowadzenia do obowiązującego Regulaminu Wynagrodzeń zmian umożliwiających Pracodawcy przeprowadzenie podwyżek i rozliczanie projektów. Zmiany polegają na dwukrotnym zwiększeniu prawej strony tabeli wynagrodzeń oraz dodaniu paragrafu 16 dotyczącego wynagradzania za prowadzone projekty.

Na mocy porozumienia Pracodawca zobowiązał się do podwyższenia wynagrodzenia brutto od dnia 1.02.2023.r, określenia jasnych i czytelnych zasad przeprowadzenia podwyżek dla pracowników przy udziale co najmniej przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz przestrzegania przy podwyżkach zasady równego traktowania.

Strony zadeklarowały wznowienie 1.02.2023.r dalszych prac nad nowym Regulaminem Wynagrodzeń oraz równolegle nad Układem Zbiorowym Pracy.

Zarząd OZ nr.408

W dniach 16 – 27 stycznia 2023r biuro Zarządu OZ Nr.408 będzie nieczynne

W dniach 16 – 27 stycznia 2023r. z uwagi na zwolnienie lekarskie biuro Zarządu OZ Nr.408 będzie nieczynne. Wszelkie pilne sprawy prosimy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej: kz408@solidarnosc-niopib.pl Za utrudnienia przepraszamy Z poważaniem Zarząd OZ 408

Składki na „Solidarność” można odliczyć od dochodu w PIT

Od 1 stycznia 2022r. podatnik możne odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.
Pierwszego odliczenia można będzie dokonać w zeznaniu PIT składanym za 2022r. do 30 kwietnia 2023r. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczeniu od dochodu podlegają składki członkowskie opłacone w danym roku podatkowym – nie więcej niż 500 zł. (odliczamy składkę od dochodu, a nie od podatku). Muszą to być składki opłacone w danym roku, a nie składki należne wobec związku zawodowego.
Jeżeli składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę, podatnikowi do udowodnienia-odliczenia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy informacja płatnika zamieszczona w PIT-11 (za rok 2022 wersja 29 – w pozycji 123).
W sytuacji gdy pracodawca nie potrąca składek członkowskich z wynagrodzenia pracownika wówczas podatnik-członek związku ma obowiązek posiadać dowód (dowody) wpłaty składek członkowskich na rzecz NSZZ „Solidarność”. Dowód wpłaty musi zawierać: dane identyfikujące członka związku dokonującego wpłaty, nazwę organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty oraz kwotę wpłaconych składek.
Podatnik-członek związku nie ma obowiązku dowodów wpłaty dołączać do zeznania podatkowego. Dokumenty te trzeba okazać na wezwanie organu podatkowego, który dokonywać będzie weryfikacji prawa do odliczenia.

Żródło:

Boże Narodzenie 2022

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy wszystkim Pracownikom najlepsze życzenia
nadziei, wiary i miłości
oraz pokoju w Nowym Roku 2023.

 

Zarząd OZ 408 NSZZ „Solidarność” RM

 

W dniach 19 – 30 grudnia biuro Zarządu nieczynne

W dniach 19 – 30 grudnia 2022r. z uwagi na urlop wypoczynkowy biuro Zarządu OZ Nr.408 będzie nieczynne.
Wszelkie pilne sprawy prosimy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej: kz408@solidarnosc-niopib.pl
Za utrudnienia przepraszamy
Z poważaniem
Zarząd OZ 408

Rozmowy z Pracodawcą w sprawie nowego regulaminu wynagrodzeń

Wczoraj (15.12) odbyła się kolejna tura rozmów reprezentatywnych organizacji związkowych z Pracodawcą w sprawie nowego regulaminu wynagrodzeń. Obie strony miały nadzieję na ich szczęśliwe zakończenie. Niestety w trakcie ponad dwugodzinnych rozmów pojawiły się istotne rozbieżności, które wymagają dalszego przepracowania RW. Obie strony zadeklarowały gotowość do dalszej pilnej współpracy w celu osiągnięcia porozumienia.

Przewodniczący OZ408
Robert Kuć

Hołd pamięci ofiarom reżimu komunistycznego – 41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia br. mazowiecka „Solidarność” uczciła 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Delegacja Regionu Mazowsze złożyła kwiaty przed budynkiem przy ul. Mokotowskiej 16/20, gdzie mieściła się siedziba NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze od 1981 roku do wprowadzenia stanu wojennego – 13 grudnia 1981 roku. Później związkowcy udali się pod bramę aresztu śledczego na Białołęce, gdzie po 13 grudnia 1981 roku przytrzymywano 679 osób. Delegacja złożyła również kwiaty przed tablicą upamiętniająca kobiety z ugrupowań niepodległościowych, które były internowane i więzione przez władzę PRL w areszcie śledczym Warszawa-Grochów (Olsztynka Grochowska) po wprowadzeniu stanu wojennego. W uroczystości uczestniczyli: Ewa Tomaszewska – działaczka związkowa, internowana pod[1]czas stanu wojennego, parlamentarzystka, deputowana do Parlamentu UE; Grzegorz Iwanicki – Sekretarz ZRM oraz Jacek Knap – współzałożyciel struktur Komisji Krajowej i Regionu Mazowsze, internowany podczas stanu wojennego.

Oficjalnie uroczystości 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego odbyły się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie. Udział w nich wzięli przedstawiciele „Solidarności” na czele z przewodniczącym Piotrem Dudą. Organizatorami obchodów są: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Instytut Pamięci Narodowej i Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”…

żródło

Odliczenie składek członkowskich

Od 1 stycznia 2022 r. można odliczyć (od dochodu przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Od 1 lipca 2022 r. roczny limit tej ulgi zwiększył się do 500 zł. Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11. W innej sytuacji trzeba posiadać posiadać dowód wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego.