Author Archives: wojtek

Dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci

Zgodnie z decyzją Zarządu Organizacji Zakładowej
nr 408 NSZZ „Solidarność” RM,
od 04-07-2022r do 30-09-2022r
rusza wypłata dofinansowania wypoczynku letniego dzieci urodzonych w latach 2006-2016, dla członków naszej zakładowej organizacji związkowej.

Link druku wniosku

Rząd przyjął projekt ustawy o minimalnej pensji w ochronie zdrowia

Autor: oprac. JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, PAP • 17 maja 2022 13:07
źródło

17 maja rząd przyjął projekt nowelizacji o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia – poinformował w mediach społecznościowych minister zdrowia Adam Niedzielski. Nowe wynagrodzenia dla medyków mają obowiązywać od 1 lipca.

Nowa tabela płac od 1 lipca 2022 roku

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45, wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony  wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29, wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto;
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19, wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto;
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0,95, wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto;
  Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02, wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto;
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 0,94, wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto;
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny – współczynnik  0,86, wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1, wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim – współczynnik  0,78, wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto,
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego – 0,65, wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto.

Ministerialne podwyżki w służbie zdrowia

Źródło: Tysol
Źródło: Solidarność RM

Dziesiątego maja w Warszawie odbyło się spotkanie przewodniczących Rad Sekcji Regionalnych zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli także Piotr Bromber, podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia, odpowiedzialny m.in. za dialog społeczny, oraz Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ. Rozmawiano głównie o projekcie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Podwyżka wynagrodzenia będzie liczona podwójnie. Po pierwsze, wynika ona ze wzrostu średniej płacy z ponad 4900 zł w ubiegłym roku do ponad 5700 zł w tym roku. Ponieważ współczynniki wynagrodzenia są z nią powiązane, dla poszczególnych grup zawodowych płaca wzrośnie o 800 zł. Ponadto ustawa ma wprowadzić nowe, wyższe współczynniki, które są wynikiem stanowiska z listopada ubiegłego roku – mówi Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Przewodnicząca Ochman przekonuje: – Udało nam się wzmocnić rygor wprowadzania podwyżek także dla osób pracujących w służbie zdrowia, wykonujących zawody niemedyczne. Projekt zawiera artykuł, według którego podwyżki tych osób mają być podobnej wysokości jak te średniego i niższego personelu medycznego – mówi Maria Ochman. Dodaje, że rewaloryzacja ma dotyczyć zasadniczego wynagrodzenia, nie będzie więc mowy o stosowaniu, jak zdarzało się wcześniej, wyrównywania wynagrodzeń do płacy minimalnej dodatkami.

DOŁĄCZ DO NAS!

Dlaczego warto należeć do związku zawodowego NSZZ „S”?

Pracownik nie będący członkiem związku, nie jest ostrzegany przed wypowiedzeniem mu umowy o pracę.

Pracodawca, który chce rozwiązać z Tobą umowę o pracę, musi poprosić związek zawodowy o konsultację na minimum 5 dni, przed podjęciem decyzji, w tej sprawie.

Związek w Twoim imieniu negocjuje lepsze warunki pracy i płacy.

Jeśli w Twoim miejscu pracy naruszane są przepisy BHP, to z inicjatywy związku zawodowego, w tym zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz wpływ na podział środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych…

Źródło

Alleluja – Jezus zmartwychwstał!

Niech to pełne mocy pozdrowienie
przebije się przez zgiełk świata,
huk wojny, lęk przed zarazą i biedą,
i niech dotrze do głębi naszej świadomości,
i przyniesie nadprzyrodzoną radość, nadzieję i miłość!  

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
wszystkim Pracownikom Narodowego Instytutu Onkologii,
życzy Zarząd OZ 408 NSZZ „Solidarność” RM

Pusty grób

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”!
(Łk 24,5-6)

XXI Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność”do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu

XXI Ogólnopolską Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność”do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu 23-24 kwietnia 2022r.
Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” postanowiło pokryć ½ kosztów przejazdu Członków NSZZ „Solidarność” z Oddziałów na Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność” do Lichenia w dniu 24 kwietnia br.
Odpłatność dla Członków Związku wyjeżdżających z Warszawy wynosi 40 zł za osobę. Przedstawiciele Pocztu Sztandarowego nie ponoszą kosztów przejazdu.
Pozostali niezrzeszeni uczestnicy pokrywają koszty przejazdu w wysokości 80 zł. Pozostałe koszty pokrywa Region Mazowsze z kosztów promocji.
Podstawą opłacenia faktury będą podpisane listy obecności uczestników Pielgrzymki.

Zapisy na Pielgrzymkę odbywają się w Sekretariacie ZRM
tel. 22 314 80 13
do 13 kwietnia 2022 roku

Plakat

XXII Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy

Zapraszamy na XXII Ogólnopolską Drogę Krzyżową Ludzi Pracy. Parafia Św. Stanisława Kostki, 8.04.2022, godz. 19.00, po Mszy Św. o 18.00.

Plakat

Sprzeciw organizacji związkowych wobec Zarządzenia 11/2022 o obowiązku szczepień p-ko Covid-19

W związku z wydaniem przez Dyrektora NIO – PIB z dnia 25 lutego 2022 r. Zarządzenia Nr 11/2022 w sprawie realizacji obowiązku szczepień p-ko COVID -19, działające wspólnie zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe oczekują natychmiastowego uchylenia tego zarządzenia. Pismo do Dyrektora podpisały trzy organizacje związkowe.

Scan pisma

Opinia prawna dotycząca obowiązku szczepień przeciwko COVID – 19

W związku z opublikowaniem Zarządzenia nr 11/2022 Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 25.02.2022 r. Zarząd OZ408 NSZZ Solidarność informuje, że zarządzenie to jest „obarczone poważną wadą prawną i to o charakterze podstawowym” podobnie jak Rozporządzenie Ministra Zdrowia, na które się powołuje. Poniżej link i podsumowanie jednej z kilku opinii prawnej dotyczącej tego tematu.

Jednocześnie informujemy, że zbieramy informację od pracowników, nie tylko członków związku, o wszelkich incydentach dyskryminacji, zastraszania, nękania, mobbingu mających na celu uzyskanie informacji o statusie zaszczepienia na covid-19, czy innych informacji wrażliwych. W razie konieczności będziemy wspierać członków naszej organizacji związkowej w egzekwowaniu praw pracowniczych na drodze sądowej.

Opinia prawna – źródło

IV. Podsumowanie
W podsumowaniu niniejszej opinii w należy wskazać, że sposób wprowadzenia „sczepień” ochronnych na mocy Rozporządzenia o obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 jest obarczony poważną wadą prawną i to o charakterze podstawowym. Rozporządzenie przekracza upoważnienie ustawowe do statuowania obowiązku szczepień, a co za tym idzie narusza Konstytucję RP, tj. jej art. 92 ust. 1. Powyższe prowadzi do wniosku, iż nie jest możliwe nałożenie obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 na pracowników (osoby wykonuję pracę na podstawie umów zlecenia) oraz na jakiegokolwiek obywatela w drodze rozporządzenia, gdyż z przepisów wynika jednoznacznie, że szczepienia obowiązkowe dotyczą wyłącznie chorób i zakażeń itd. wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy o chorobach zakaźnych, a załącznik ten nie wymienia COVID-19. W konsekwencji każde działanie pracodawcy lub zleceniodawcy (podmiotu leczniczego) w stosunku do osób w zakresie nakazania złożenia oświadczenia o szczepieniu, „paszportu covidowego” lub określenia statusu ozdrowieńca itd. jest niezgodne z prawem.
Ponadto:
Opinia prawna – źródło

Pracodawca nie ma prawa żądać ani paszportu covidowego ani testu

Pracodawca, który żądał testu lub paszportu covidowego – przegrał w sądzie

Warszawski sąd uchylił karę porządkową upomnienia nałożoną na pracowników instytucji państwowej, którzy – wbrew zarządzeniu pracodawcy – nie okazali przed rozpoczęciem pracy certyfikatu covidowego, ani nie poddali się testowi antygenowemu. Jak argumentuje pełnomocnik skarżących, prawo nie pozwala pracodawcy na przetwarzanie takich informacji, a przepisy o BHP nie mogą ingerować w tak ważne dane.

Czytaj dalej na Prawo.pl: