Archiwum

Pismo KZ408 do Dyrektora CO-I w sprawie Wawelskiej

W dniu 30.03.2017.r. Komisja Zakładowa nr 408 NSZZ Solidarność RM skierowała do Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu wniosek o udzielenie informacji dotyczących planowanej współpracy z WUM w zakresie dydaktyki, która miałaby być realizowana na Wawelskie.

Pismo KZ408 do Dyrektora CO-I w sprawie Wawelskiej

Boże Narodzenie 2016

Życzenia

Informacja

Zgodnie z decyzją Zarządu Komisji Zakładowej nr 408 NSZZ „Solidarność” RM, w poczatku grudnia wypłacana będzie zapomoga świąteczna dla członków naszej zakładowej organizacji związkowej.

Miejsca i czas wypłaty:

Ursynów – pokój związkowy Ip. Budynek KEI w dniach 5-9.12
w godzinach 9-15.

Wawelska – hol przy wejściu głównym w dniach 6,7 grudnia
w godzinach 9-14.

Oświadczenie KSOZ NSZZ „Solidarność”

Delegacja NSZZ „Solidarność” w trakcie spotkania Zespołu Trójstronnego przy Ministerstwie Zdrowia postanowiła pozostać w gmachu ministerstwa. Czekają na pilne spotkanie z premier Beatą Szydło.
Zdaniem związkowców akcja to wyraz protestu wobec ewidentnych zaniechań kierownictwa resortu zdrowia w kluczowych sprawach dla pracowników i pacjentów…

Dofinansowania letniego wypoczynku dzieci

OGŁOSZENIE
W sprawie dofinansowania wypoczynku letniego dzieci (z roczników 2000-2010) członków naszej organizacji związkowej.
Komisja Zakładowa przyjęła na rok 2016 następującą kwotę dofinansowania: 200 zł na dziecko
Druki zgłoszeniowe można odbierać od dnia 8.06.2016 w godz. 10-14
na Ursynowie:
-Wojciech Baranek-pokój związkowy (bud. KEI 1 p.) wew. 2896
a także wydrukować z naszej strony internetowej: www.solidarnosc-coi.waw.pl
Wypełnione druki należy składać do dnia: 17.06.2016 r. do wyżej wymienionych osób.

Odwołanie Pogotowia Strajkowego

Niniejszym informujemy, że organizacje związkowe działające przy CO-I pozostające w sporze zbiorowym z Pracodawcą, t.j.:

Komisja Zakładowa nr 408 NSZZ Solidarność RM,
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej oraz
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,

jako wyraz dobrej woli i nadziei na dobrą zmianę, zgodnie z uchwałami swoich Zarządów, odwołują z dniem 25.03.2016 pogotowie strajkowe na terenie Centrum Onkologii – Instytutu.

Z przyjemnością przyjęliśmy deklarację Pana Dyrektora dotyczącą współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi i liczymy na uczciwą współpracę w duchu dialogu społecznego.

Zaproszenie na ogólnopolską drogę krzyżową Ludzi Pracy

Najlepsze życzenia świąteczne!

Komisja Zakładowa nr 408 NSZZ „Solidarność” RM
składa wszystkim Pracownikom Centrum Onkologii-Instytutu
najlepsze życzenia z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech w Państwa domach zagości pokój, miłość i radość,
a w miejscu pracy pokój, szczerość i wzajemny szacunek. 

Niech Nowy Rok 2016 przyniesie dobrą zmianę
także w naszym zakładzie pracy,
niech stanie się dla wszystkich pracowników miejscem uczciwej pracy
i godziwej zapłaty.

Zasiłek świąteczny na Wawelskiej!

Zasiłek świąteczny dla członków NSZZ Solidarność będzie wypłacany na Wawelskiej w piątek 18.12 w magazynie bielizny czystej w godzinach 10-13. Zapraszamy!

Zasiłek świąteczny!

Zasiłek świąteczny dla członków NSZZ Solidarność jest wypłacany w pokoju związkowym w godzinach 11-13. Zapraszamy!