Monthly Archives: Wrzesień, 2020

W dniach 21-09 do 09-10 nasze biuro będzie nieczynne

Z powodu zwolnienia lekarskiego w dniach 21-09 do 09-10 nasze biuro będzie nieczynne. W sprawach związkowych można dzwonić na tel. stacjonarny 22 546 2896 (jest ustawione przekierowanie).

Wystawa „Tygodnika Solidarność – „Droga ku wolności” od 7.09 na Dworcu Centralnym w Warszawie

TS
https://www.tysol.pl/a53047-Zapraszamy-na-wystawe-Tygodnika-Solidarnosc-Droga-ku-wolnosci

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

druga podwyżka w tym roku

Od tego miesiąca zmieniła się wysokość świadczenia dla osób bez pracy. Jego kwota wzrosła z 881,30 zł do 1200 zł. To już druga podwyżka zasiłku w tym roku. Pierwsza nastąpiła w czerwcu i była związana ze mechanizmem waloryzacji tego świadczenia o wskaźnik inflacji przewidziany w art. 72 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.). Druga podwyżka jest elementem ustawy wprowadzającej dodatek solidarnościowy.

źródło: http://solidarnosc.mazowsze.pl/?p=28202