Monthly Archives: Marzec, 2021

Próby zmiany przez Dyrekcję terminu wypłat w NIO-PIB

Niniejszym informujemy pracowników, że od listopada zeszłego roku, pomimo jednolitego negatywnego stanowiska związków zawodowych, Dyrekcja NIO-PIB próbuje wprowadzić zmianę do Regulaminu Wynagrodzeń polegającą na przesunięciu terminu wypłat na 10 następnego miesiąca. Ostatnim pismem ponownie wzywa związki zawodowe do rozmów na ten temat w dniu 23.03.2021.r. W piśmie jest zawarta propozycja krokowego przesunięcia wypłaty pensji zgodnie z poniższym harmonogramem.

Pragniemy podkreślić, że Pracodawca nie przedstawił związkom zawodowym powodów, dla których chce przesunąć termin wypłaty pensji, jak również nie podjął w tej sprawie konsultacji z pracownikami.

Biuro OZ nr 408 nieczynne do 28.03.2021

Informujemy, że Biuro Zarządu będzie nieczynne w dniach 4-28 marca 2021. Kontakt telefoniczny funkcjonuje normalnie, za utrudnienia przepraszamy.