Monthly Archives: Kwiecień, 2021

32 lata temu został ponownie zalegalizowany NSZZ „Solidarność”

Przypomnijmy, że delegalizacja związku nastąpiła w czasie stanu wojennego. W październiku 1982 r. Sejm PRL uchwalił ustawę o związkach zawodowych, zgodnie z którą rejestracja wszystkich istniejących związków zawodowych miała utracić moc prawną.

17 kwietnia 1989 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie zalegalizował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Wielkanoc 2021

Aby Święta Wielkiej Nocy
były źródłem duchowego wzbogacenia i umocnienia
dającego radość, pokój i nadzieję.
Wszelkiej pomyślności życzy

OZ NR.408 NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”