Monthly Archives: Czerwiec, 2021

Niepokojące zapisy w projekcie Kodeksu pracy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji oficjalnie ukazał się Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadzający do Kodeksu pracy zapisy o pracy zdalnej, uchylając obowiązujące obecnie przepisy regulujące telepracę. Pełnomocnik ds. BHP KK NSZZ „Solidarność” jest zaniepokojona zapisami dotyczącymi bhp na stanowisku pracy zdalnej, przerzucającymi odpowiedzialność za stan bhp na pracownika.

Czytaj dalej…

Poznaj obywatelski projekt ustawy „Solidarności” w sprawie emerytur stażowych

Czytaj…

Przedłużona ważność BONU o wartości 200 zł „DOMS NA 40 LAT SOLIDARNOŚCI” do 31 grudnia 2021 roku

Została przedłużona ważność BONU o wartości 200 zł „DOMS NA 40 LAT SOLIDARNOŚCI” do 31 grudnia 2021 roku. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z infolinią pod numerem: 18 201 27 63 bądź kontaktu drogą mailową: solidarnosc@doms.com.pl